PARAMETRY

Dylatometr DIL 805A/D

Nowoczesny dylatometr umożliwiający modelowanie struktury, zamrażanie struktury oraz wyznaczanie temperatury przemian fazowych.
W zakresie badań plastometrycznych możliwe jest prowadzenie badań ze stałą prędkością odkształcenia lub narzędzia.

 • Szybkość nagrzewania : 4000 [K/s]

 • Szybkość chłodzenia : 2500 [K/s]

 • Prędkość odkształcenia: 0,01 - 15 [l/s]    

 • Prędkość posuwu tłoka: 0,01 - 150 [mm/s]

DSC00882

Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z100

Sterowana komputerowo maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badanie wytrzymałości materiałów na ściskanie i rozciąganie zarówno na zimno jak i na gorąco i wyznaczanie ich właściwości mechanicznych.


 • Max. siła: 100kN

 • Przestrzeń robocza:H=1403mm       W=640 mm

 • Zakres prędkości posuwu trawersy  0.0005 - 1500 mm/min

 • Max. temp badania:1200C

DSC00883

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 

Dwukolumnowa maszyna wytrzymałościowa model stołowy 5969,do badań w zmiennych warunkach wymagających obciążeń do 50 kN

 

gleeble2

GLEEBLE 3800
Uniwersalny symulator procesów metalurgicznych umożliwiający przeprowadzenie m.in procesów: ciągłego odlewania stali, zgrzewania walcowania.

Możliwe jest przeprowadzanie badań plastyczności dla procesów przeróbki plastycznej, badań strukturalnych mechanizmów odkształcenia plastycznego, wyznaczania charakterystyk materiałowych.
Moduły:

- Moduł PocketJaw
- Moduł Hydrawedge
- Moduł MaxStrain
- Moduł Torsion

 • Szybkość nagrzewania : 10 000 C/sek

 • Siła nacisku : 100kN

 • Prędkość przemieszczenia max: 1000 mm/sek

trjwalcowa walcarka

DSCN4584

Walcarki:

 • - Trójskośna RSP 14/40;
 • - Duo 300
 • - Duo 150

wyposażone w urządzenia do pomiaru parametrów energetyczno - siłowych

 

DSC00899

Mikroskop optyczny Nikon Eclipse MA-200

możliwość obserwacji w świetle odbitym w technikach obserwacji w polu jasnym, polu ciemnym, polnym zakresie polaryzacji światła, jak również przy zastosowaniu kontrast Nomarskiego. Zakres możliwych stosowanych powiększeń mieści się od 50x do 3000x. Mikroskop połączony jest z komputerem, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do akwizycji danych oraz ich analizy NIS-Elements

 
DSC 0115

Mikrotwardościomierz FM-700 i twardościomierz FV-700  firmy FutureTech

Urządzenie FM 700 mikrotwardościomierz pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 1÷1000g natomiast twardościomierz FV 700 pozwala na pracę z obciążeniami w zakresie 0,3÷30kG oraz pozwalają na prowadzenie pomiarów metodami: HV, HK, HBS, HBW, Kc.

 
charpi mlot

Młot udarnościowy w układzie Charpy JB-W300A
Posiada możliwość prowadzenia badań z energiami łamania 150 i 300J

 
DSC 0108 Urządzenie do nacinania karbu  

Ciągarka jednobębnowa

ciągarka jednobębnowa (D = 600 mm), umożliwiająca ciągnienie drutów między innymi w zakresie średnic od ø= 1.0 ÷5,5 mm . Prędkości ciągnienia tej ciągarki mogą wynosić: 0,6; 1,1 lub 1,6 m/s przy zastosowaniu ciągadeł konwencjonalnych lub ciśnieniowych.

 

 

Ciągarka ławowa

Służy do ciągnienia prętów i rur w zakresie średnic 5-20 mm i długości do 3m możliwość ciągnienia rur na 'pusto', z trzpieniem 'pływającym' oraz z krótkim trzpieniem

 

Prasy hydrauliczne:

- PHM 250 T Żywiec

- PWH-250R

Prasa służy do wykonywania operacji kucia swobodnego na gorąco i na zimno, procesów formowania tworzyw sztucznych, ponadto służy do wykonywania operacji tłoczenia na zimno i na gorąco. Nacisk może być realizowany zarówno przez górną płytę roboczą jak również poprzez działanie wypychacza. Prasa może działać zarówno w trybie sterowania automatycznego jak również ręcznego. Posiada możliwość podgrzewania narzędzi. 

 • - siła nacisku 2500 kN

 • - skok suwaka 30 mm/s

 • - posuw roboczy 10mm/s

 • - skok wypychacza 45mm/s

 • siła nacisku wypychacz 150kN

PROF2

Przyrząd do badania parametrów okrągłości detali osiowosymetrycznych Talyrond 30 PC

 

PROF1

Profilometr Form Talysurf 50e

 

Stanowisko badawcze do prób zmęczeniowych

Służy do badania wytrzymałości zmęczeniowej przy obrotowym zginaniu drutów w zakresie średnic 0,5-3,0 mm;

Częstotliwość 2900 obr/min

 

Mikrotwardościomierz Hanemann


Pomiar mikrotwardości z uwzględnieniem twardości poszczególnych faz.

 • Obciążenie min: 5g

 • Obciążenie max: 100g

kamera

Kamera termowizyjna ThermaCAM SC640 firmy FLIR Systems

 

Karta sterująco-pomiarowa PCI 1711


Nowoczesna karta sterująco - pomiarowa, pracująca na magistrali PCI komputera. Pozwala na zbieranie danych analogowych z 16 punktów. Na wyposażeniu specjalistyczny  terminal łączeniowy

 • Pasmo przenoszenia: 100kHz

 • Max. nap wejściowe: 10V

 • Ilość wejść analogowych: 16

 • Ilość wejść/wyjść cyfrowych: 16

 • Ilość wyjść analogowych: 2

 • Magistrala PCI

Programowalny wzmacniacz pomiarowy ispPAC 10

Laboratoryjny wzmacniacz pomiarowy (np. do współpracy z tensometrami) o programowalnym wzmocnieniu i charakterystyce. Programowanie dokonywane jest poprzez interfejs równoległy, przy użyciu specjalnego programu PACDesigner, umożliwiającego symulację wzmacniacza przed zaprogramowaniem.

 • Wzmocnienie max : 80 dB (10000 V/v)

 • Pole wzmocnienia: 330kHz przy G=10

 • Zakres częstotliwości filtrów: 10-110kHz

 • Zakres napięć wejściowych : 0 -5 V

DSC03712A

Miernik poziomu hałasu

 

więcej informacji: laboratoria