Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa:

 

Dyrektor Instytutu:
Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz


Zastępcy Dyrektora:
Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz

Dr inż. Teresa Bajor

Sekretariat:
Wiesława Parkitna