sawicki1 Dr inż. Sylwester Sawicki,
urodził się 16 listopada 1979 r. w Myszkowie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej w 2004 r. w zakresie przeróbki plastycznej metali. W 2009 r. obronił pracę doktorską pt. „Teoretyczne i doświadczalne aspekty walcowania prętów żebrowanych platerowanych stalą odporną na korozję”, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Tematyka badań naukowych oraz prac rozwojowych związana jest z zagadnieniami przeróbki plastycznej metali, prowadzeniem symulacji fizycznych procesów takich jak: ciągłe odlewanie stali, walcowanie, ciągnienie, kucie, wyciskanie i zgrzewanie, badania plastyczności materiałów dla procesów przeróbki plastycznej, badania strukturalne mechanizmów odkształcenia plastycznego, wyznaczanie charakterystyk materiałowych. Jest opiekunem Laboratorium Fizycznych Symulacji Procesów Metalurgicznych GLEEBLE 3800. Jest autorem oraz współautorem ponad 40 prac naukowych.