tło1
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Katedra Przeróbki Plastycznej
i Inżynierii Bezpieczeństwa
logo IPPiIB logo wydziału
Al. Armii Krajowej 19, Częstochowa 42-200, tel. +48 343250714, e-mail: ippiib@wip.pcz.pl

Wyjazdy zagraniczne

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W SAINT-PETERSBURGU w latach 2009 -2012


W dniach 22-24 kwietnia 2009r. w Państwowym Uniwersytecie Górniczym w Saint-Petersburgu odbyła się konferencja młodych naukowców. Czynny udział w konferencji wzięło 400 osób przybyłych z wielu polskich i zagranicznych uczelni. Politechnikę Częstochowską reprezentowali doktoranci Wydziału Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej: Justyna Snopek, Tomasz Dembiczak, Tomasz Skura, Krystian Nowak oraz opiekun prof. Lech Szecówka. Konferencja została podzielona na 9 tematycznych sesji, między innymi Metalurgiczną, do której zaliczeni byli doktoranci z Naszego Wydziału. Obrady prowadzone były przez prof. N.M. Telyakova oraz prof. L.A. Vaysberga. Uwieńczeniem konferencji było wręczenie dyplomów dla każdego z uczestników oraz nagrodzenie najlepszych prac. Mgr inż. Tomasz Skura indywidualnie zajął II miejsce, natomiast reprezentacja Politechniki Częstochowskiej w składzie J. Snopek, T. Dembiczak, T. Skura oraz K. Nowak zajęła zespołowo również II miejsce. Dyplom został wręczony przez panią prorektor Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Saint-Petersburgu M. A. Pashkevich na ręce profesora Lecha Szecówki. Takie konferencje to przede wszystkim świetna okazja do wymiany poglądów oraz doświadczeń z dziedziny najnowszych osiągnięć naukowych oraz badawczych. Wydarzenia tego formatu wydają się być coraz cenniejsze i bardziej potrzebne w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego, który właśnie dosięga polskie uczelnie. Konferencja w Saint-Petersburgu trwała tylko trzy dni. Tylko ponieważ chciałoby się więcej zobaczyć i bliżej poznać zarówno kulturę jak i architekturę Saint-Petersburga.

petersburg1
Delegacja z Wydziału IPMiFS-od lewej: K. Nowak, L. Szecówka, T. Dembiczak, J. Snopek,  doktorant z Gornego Instytutu, T. Skura

W dniach 20 – 22 kwietnia 2011r. w Państwowym Uniwersytecie Górniczym w Sankt Petersburgu odbyła się „Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Naukowców”, w której czynny udział wzięło 350 osób przybyłych z wielu zagranicznych, w tym również polskich, uczelni. Politechnikę Częstochowską reprezentowało 5 uczestników z Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, tj.: dr inż. Elżbieta Łabuda, dr inż. Marcin Kwapisz (opiekunowie) oraz mgr inż. Kamila Sobczak, mgr inż. Łukasz Sołtysiak i mgr inż. Marzena Polkowska (referujący). Konferencja była okazją do wymiany poglądów wśród młodych naukowców, zaprezentowania swoich nowatorskich pomysłów dotyczących powszechnie znanych zagadnień, doszlifowania umiejętności językowych, techniki prezentowania oraz prowadzenia dyskusji i właściwej argumentacji. Na zakończenie każdemu z uczestników konferencji wręczono dyplomy upamiętniające udział w międzynarodowym forum oraz nagrodzono najlepsze prace. W gronie nagrodzonych III miejscem w sekcji Metalurgia znalazła się praca dotycząca „Zmian kształtu wykroju owalnego w procesie walcowania” zaprezentowana przez mgr inż. Marzenę Polkowską. Nie zabrakło również czasu na to by podziwiać piękno Sankt Petersburga, poznać kulturę jego mieszkańców i wspaniałą architekturę miasta. Takie wyjazdy są bardzo wartościowe, gdyż sprzyjają rozwojowi i doskonaleniu osobowości młodych doktorantów, sprawiają, że nabywają oni naukowej pewności i zarazem dystansu do swojej pracy.


petersburg3

Delegacja Wydziału IPMiFS - od lewej: Ł. Sołtysiak, M. Polkowska, E. Łabuda, K. Sobczak, M. Kwapisz

 

W dniach 25 – 27 kwietnia 2012r. w Państwowym Uniwersytecie Górniczym w Sankt Petersburgu odbyła się międzynarodowa konferencja studentów i młodych naukowców”, pt. „Topical Issues of Rational Use of Natural Resources”, w której czynny udział wzięło 350 osób przybyłych z wielu zagranicznych, w tym również polskich, uczelni. Politechnikę Częstochowską reprezentowało 5 uczestników z Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, tj.: opiekunowie: dr hab. inż. Dariusz Rydz, prof. PCz, dr inż. Grzegorz Stradomski oraz doktoranci mgr inż. Nina Torbus, mgr inż. Paweł Szyiński i mgr inż. Seweryn Wąsek. Konferencja była okazją do wymiany poglądów wśród młodych naukowców, zaprezentowania swoich nowatorskich pomysłów dotyczących powszechnie znanych zagadnień, doszlifowania umiejętności językowych, techniki prezentowania oraz prowadzenia dyskusji i właściwej argumentacji. Na zakończenie każdemu z uczestników konferencji wręczono dyplomy upamiętniające udział w międzynarodowym forum oraz nagrodzono najlepsze prace. W gronie nagrodzonych w sekcji Metalurgia znalazła się praca pt. „Production of Al-Cu round bimetallic bars using the explosive cladding method” zaprezentowana przez mgr inż. Seweryna Wąska, który otrzymał II miejsce. Nie zabrakło również czasu na to by podziwiać piękno Sankt Petersburga, poznać kulturę, jego mieszkańców i wspaniałą architekturę miasta. Takie wyjazdy są bardzo wartościowe, gdyż sprzyjają rozwojowi i doskonaleniu osobowości młodych doktorantów, sprawiają, że nabywają oni naukowej pewności i zarazem dystansu do swojej pracy.


petersburg2
Delegacja Wydziału IPMiFS - od lewej: P. Szyiński, G. Stradomski, N. Torbus S. Sałtykowa (Dziekan Wydziału Metalurgicznego, Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu), , D. Rydz, S. Wąsek


 

OGÓLNOKRAJOWA NAUKOWO-TECHNICZNA KONFERENCJA STUDENTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW NA UKRAINIE W DNIPROPETROVSKU

W dniach 3-4 maja 2012 r. w Państwowej Akademii Metalurgicznej w Dnipropetrovsku odbyła się ogólnokrajowa konferencja naukowo-techniczna studentów i młodych uczonych „Młoda akademia 2012”. Politechnikę Częstochowską reprezentowało 5 uczestników z Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, tj.: dr inż. Konrad Laber (opiekun) oraz mgr inż. Łukasz Gaj, mgr inż. Piotr Murawski, mgr inż. Ganna Kulakovska i mgr inż. Monika Magiera (referujący). Konferencja była okazją do wymiany poglądów wśród młodych naukowców, zaprezentowania swoich nowatorskich pomysłów dotyczących powszechnie znanych zagadnień, doszlifowania umiejętności językowych, techniki prezentowania oraz prowadzenia dyskusji i właściwej argumentacji. Na zakończenie każdemu z uczestników konferencji wręczono dyplomy upamiętniające udział w konferencji oraz nagrodzono najlepsze prace. W gronie nagrodzonych znalazł się Piotr Murawski który otrzymał dyplom za najlepsze sprawozdanie, Łukasz Gaj za najlepsze przemówienie, Ganna Kulakovska za wysoki poziom sprawozdania oraz Monika Magiera za oryginalne badania. Nie zabrakło również czasu na to by podziwiać piękno Dnipropetrovska, poznać kulturę jego mieszkańców i wspaniałą architekturę miasta. Takie wyjazdy są bardzo wartościowe, gdyż sprzyjają rozwojowi i doskonaleniu osobowości młodych doktorantów, sprawiają, że nabywają oni naukowej pewności i zarazem dystansu do swojej pracy.

ukraina1

Dekegacja Wydziału IPMiFS-od lewej: M. Magiera, K. Laber, Ł. Gaj, G. Kulakovska, P. Murawski

dyplomy ukraina

Dyplomy zdobyte przez reprezentantów Politechniki Częstochowskiej.


 

DOKTORANCI INSTYTUTU W BARNAUL

W dniach 2-16 sierpnia 2010 roku doktoranci IPPiIB wzięli udział w obozie naukowym w Ałtajskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. I.I. Połzunowa w Barnaul (Rosja). Tematem obozu naukowego były „Współczesne problemy mechaniki ciała stałego”.

barnaul1
Pierwszy dzień w Barnaul – przed Uniwersytetem

W czasie dwutygodniowego pobytu mieliśmy możliwość poszerzenia wiadomości nie tylko z danego tematu, ale również udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim. Na zakończenie naszego pobytu uzyskaliśmy certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę. Pomimo, iż w Rosji, tak jak u nas, sierpień jest miesiącem wakacyjnym, na Uniwersytecie można było spotkać studentów, a także nauczycieli akademickich, dzięki którym mogliśmy zobaczyć zaplecze dydaktyczne, laboratoria i ich wyposażenie, a także zapoznać się z metodami przeprowadzania badań naukowych. Życzliwość pracowników była tak duża, że każdy z nas czuł się wyróżniony. Otrzymaliśmy również ciekawe materiały od jednego z profesorów, dotyczące tematyki prowadzonych zajęć, opatrzone autografem i ciepłym słowem skierowanym do każdego z nas oraz życzeniami pomyślności w dalszej pracy naukowej.

barnaul2Uczestnicy wyjazdu po wręczeniu certyfikatów – od lewej: K. Sechman, M. Kucharska, A. Kawałek, J. Adamczyk, M. Bartosik, N. Torbus, T. Dembiczak, N.W. Wochmiencjewa, I.N. Nikulina, P. Bartosiński, S. Wąsek, K. Laber

Każdy dzień w Barnaul to nie tylko uczelnia i nauka, ale także możliwość zwiedzenia miasta i ośrodków kulturalnych, co przybliżyło nam poznanie życia codziennego Rosjan oraz ich kraju. Nie mogliśmy narzekać na nudę, gdyż każdą godzinę poza zajęciami spędzaliśmy na wyjściach do galerii sztuki, licznych muzeów, teatru czy też kina.

Wielkim zaskoczeniem dla nas było spotkanie ze Stowarzyszeniem Polaków w Barnaul. Polonia bardzo ciepło nas przyjęła i dla każdej ze stron spotkanie to było na tyle interesujące i ciekawe, że nikt nie zwrócił uwagi na szybko mijający czas. Pomimo, iż wiele z tych osób urodziło się w Rosji, albo od dawna w niej mieszka, to jednak pragnęli dowiedzieć się jak najwięcej o naszym kraju. Chętnie także opowiadali nam historię emigracji swoich przodków. Każdy z nich jest z pochodzenia Polakiem i pomimo, iż nie wszyscy mówią w naszym języku, spotykają się raz w tygodniu, żeby utrwalać swoje polskie korzenie.  

barnaul3
Spotkanie z Polonią

Gospodarze przygotowali nam wycieczkę w Górny Ałtaj, gdzie spędziliśmy dwa ostatnie dni naszego pobytu w Rosji. Pomimo, iż wędrówki w góry zorganizowane przez przewodnika były wyczerpujące, to piękne, malownicze widoki wynagrodziły nam zadyszkę oraz obolałe nogi.Wyjazd ten nauczył nas, że nie jest do końca ważne to gdzie jesteśmy, ale to jak postrzegamy różne zakątki świata i ludzi wokół siebie. Dlatego też doktoranci składają serdeczne podziękowania Panu Dziekanowi WIPMiFS, a zarazem naszemu Dyrektorowi Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi oraz Prorektorowi ds. Nauki prof. dr hab. inż. Zygmuntowi Nitkiewiczowi za umożliwienie wyjazdu, a także naszym opiekunom Pani dr hab. inż. Annie Kawałek, prof. PCz oraz Panu dr inż. Konradowi Laberowi, dzięki którym ten wyjazd nie był by tak udany.