Integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia w Politechnice Częstochowskiej, proponowanym studentom najzdolniejszym i zainteresowanym pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem twórczych inspiracji naukowych, są studenckie koła naukowe.

    Koła naukowe stwarzają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców.
   Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły.
    Obecnie w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa działają dwa Koła Naukowe:

 

   Wszystkich studentów zapraszamy na spotkania kół naukowych.