Doktoraty po roku 2010

Rafał Włudzik

Dr inż. Rafał Włudzik
13 lipca 2010 r. Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej nadała mgr inż. Rafałowi Włudzikowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Optymalizacja parametrów przeróbki plastycznej stopu CuAg15P5 w procesie wytwarzania drutów”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk.

sygut

Dr inż. Piotr Sygut
29.09.2011 r. Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej nadała mgr inż. Piotrowi Sygutowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy:" Wpływ rozkładu temperatury wlewka ciągłego na plastyczne płyniecie metalu w wykrojach". Promotorem pracy był prof dr hab. inż. Sebastian Mróz.

pełka

Dr inż. Marcin Pełka
2011 r. Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej nadała mgr inż. Marcinowi Pełce stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu ciągnienia drutów ze stali TWIP. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Zbigniew Muskalski

MariolaSygut

Dr inż. Mariola Sygut
20 grudnia 2011 r. Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej nadała mgr inż. Marioli Sygut stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Teoretyczno doświadczalna analiza procesu walcowania w modyfikowanych wykrojach wydłużających”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Dyja.

zdejcie Ozhmegov Kirill

Dr inż. Kriill V. Ozhmegov
25 czerwca 2013 roku Rada Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej I Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Kirillowi V. Ozhmegovi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Teoretyczne i doświadczalne aspekty wybranych procesów przeróbki plastycznej prętów okrągłych ze stopów Zr-Nb”. Promotorami pracy byli prof. dr hab. inż. Anna Kawałek oraz prof. dr hab. inż. Aleksander Gałkin z Państwowego Uniwersytetu Badawczo-Technologicznego MISiS w Moskwie (Rosja).

K.Sobczak1

Dr inż. Kamila Sobczak
28 stycznia 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Kamili Sobczak stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Wpływ wstępnych wykrojów wydłużających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości materiałowych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Dyja

Zdjęcie Wąsek 9.7.2013

Dr inż. Seweryn Wąsek
28 stycznia 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Sewerynowi Wąskowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Analiza procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu z zastosowaniem modyfikowanych wykrojów wydłużających”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.

T.Skura

Dr inż. Tomasz Skura
15 lipca 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Tomaszowi Skurze stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Badanie procesu walcowania prętów płaskich z wymuszonym poszerzeniem". Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz.

A Pawlak 1

Dr inż. Angelika Pawlak
6 października 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Angelice Pawlak stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Analiza wpływu modyfikacji topografii powierzchni wsadu na efektywność procesu kształtowania wytłoczek cylindrycznych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Dyja.

 sołtysiak

Dr inż. Łukasz Sołtysiak
25 listopada 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Łukaszowi Sołtysiakowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy: „Wpływ czynników technologicznych na kształt pasma i parametry energetyczno-siłowe podczas asymetrycznego walcowania płyt”. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. Anna Kawałek.

Gaj

Dr inż. Łukasz Gaj
16 grudnia 2014 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Łukaszowi Gajowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Temat rozprawy:„Modelowanie i analiza zgrzewania nieciągłości metalurgicznych podczas symetrycznego i asymetrycznego wydłużania wlewków kuźniczych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Dyja.

 

Dr inż. Tomasz Dembiczak
2015 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Tomaszowi Dembiczakowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Promotorem pracy był dr hab. inż. Marcin Knapiński Prof. PCz.

 

Dr inż. Dominika Strycharska 

2015 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Dominice Strycharskiej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz. Temat pracy: „Techniczno-ekonomiczne aspekty wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych z zastosowaniem nowego układu wykrojów rozcinających”.

 

Dr inż. Paweł Szyiński

2015 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Pawła Szyińskiego stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. Anna Kawałek. Temat pracy:„Analiza asymetrycznego procesu walcowania płyt w klatce wykańczającej walcowni 3600”.

 Pałęga

Dr inż. Michał Pałęga

26 lutego 2016 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów nadała mgrowi inż. Michałowi Pałędze stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Temat rozprawy: „Rola czynnika ludzkiego w systemie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Marcin Knapiński prof. PCz, natomiast promotorem pomocniczym dr Wiesław Kulma.

Dr inż. Dorota Wojtyto

22 marca 2016 roku Rada Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie nadała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr inż. Dorocie Wojtyto. Temat rozprawy: Zarządzanie ryzykiem w szczeblach administracji samorządowej w aspekcie zarządzania kryzysowego. Promotorem pracy był płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski natomiast promotorem pomocniczym był płk w st. spocz. dr Wiesław Kulma.

 

Arkadiusz Wierzba

2016 roku Rada Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Arkadiuszowi Wierzbie stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz. Temat pracy: "Otrzymywanie wielowarstwowego materiału Al-Mg-Al o strukturze drobnoziarnistej modyfikowaną metodą ARB"