OFERTA DLA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Główna działalność naukowo - badawcza Instytutu koncentruje się na projektowaniu, modernizacji oraz optymalizacji technologii wytwarzania wyrobów metalowych. Ponadto działalność Instytutu ukierunkowana jest na zagadnienia związane z Inżynierią Bezpieczeństwa. Dzięki nowoczesnemu zapleczu laboratoryjno - technologicznemu Instytut posiada szeroką ofertę wykonywania prac badawczo - rozwojowych dla jednostek badawczych oraz zakładów przemysłowych związanych m.in. z hutnictwem stali
i przetwórstwem metali.

Instytut oferuje możliwość współpracy w następujących obszarach:

 • projektowanie, modernizacja oraz optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów metalowych, w tym wyrobów wielowarstwowych, ze stali oraz stopów metali nieżelaznych pod kątem zwiększenia wydajności oraz ograniczenia energochłonności procesu,
 • projektowanie oraz dobór urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania wyrobów metalowych,
 • dobór parametrów oraz projektowanie procesów spiekania proszków metali,
 • spiekanie materiałów proszkowych, metalicznych oraz ceramicznych,
 • określenie trwałości narzędzi stosowanych w hutnictwie oraz przemyśle przetwórstwa metali,
 • wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa obróbka w prasie izostatycznej (HIP) detali z materiałów kompozytowych, litych metali żelaznych i nieżelaznych, materiałów uzyskanych na drodze spiekania laserowego,
 • opracowanie metod uzdatniania powierzchni materiałów wykonanych ze stali oraz stopów metali nieżelaznych przeznaczonych do procesu ciągnienia,
 • optymalizacja procesów wytwarzania elementów złącznych wykonanych ze stali oraz stopów metali nieżelaznych,
 • modelowanie numeryczne i optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów, obejmujące takie zjawiska jak: przepływ ciepła, plastyczne płynięcie oraz naprężenia i odkształcenie materiału, ruch cieczy, pole elektromagnetyczne, parametry siłowo-energetyczne,
 • projektowanie systemów sterowania prototypów maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
 • programowanie sterowników PLC firmy Unitronics,
 • projekty szaf sterowniczych i pulpitów operatorskich,
 • modernizacja istniejących układów sterowania maszyn i urządzeń oraz odtwarzanie ich dokumentacji elektrycznej i automatyki (w programie Automation 16),
 • doradztwo w zakresie doboru aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz konfiguracja systemów pomiarowych,
 • badania nieniszczące naprężeń metodami magnetycznymi,
 • projektowanie elektronicznej aparatury pomiarowej i doświadczalnej,
 • wdrażanie i kontrola systemu zarządzania BHP zgodnie z normami serii PN-N 18000,
 • analizy i oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzeń technologicznych,
 • opracowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
 • usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • szacowanie i analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacji,
 • modelowania zagrożeń i sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
 • projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy,
 • opracowanie map zagrożeń i map ryzyka,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie sporządzania wniosków o innowacyjności, finansowania projektów, udzielania patentów na wynalazki oraz wzorów przemysłowych,
 • projektowanie baz danych przestrzennych, dobór narzędzi informatycznych dla systemów GIS w inżynierii bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym,
 • doradztwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych (ADR).

 

KONTAKT
Telefon : +48 343250-714
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przycisk


Prace badawczo rozwojowe realizowane na zlecenie przemysłu:

 1. Projekt celowy: Uruchomienie produkcji nowego asortymentu półwyrobów, prętów i kształtowników spełniających zwiększone wymagania odbiorców i EN - Huta Bankowa Dąbrowa Górnicza, 1999-2002;
 2. Projekt celowy: Uruchomienie produkcji nowego asortymentu prętów okrągłych gładkich, z użebrowaniem śrubowym, kwadratowych, sześciokątnych, płaskich oraz kształtowych, a także walcówki spełniających wymagania odbiorców i EN - CMC Zawiercie S.A., 2000-2003;
 3. Projekt celowy: Modyfikacja technologii wytapiania stali w łukowym piecu elektrycznym oraz ciągłego odlewania stali celem uruchomienia produkcji nowych asortymentów wyrobów długich - CMC Zawiercie S.A., 2003 – 2006;
 4. Projekt celowy: Optymalizacja i uruchomienie nowej technologii walcowania prętów z wzdłużnym rozcinaniem pasma w ciągu walcowniczym - CMC Zawiercie S.A., 2004 – 2006;
 5. Projekt celowy: Opracowanie i wdrożenie numerycznych modeli walcowania normalizującego blach grubych na podstawie doświadczeń technologicznych huty oraz wyników symulacyjnych i eksperymentalnych do systemu sterowania procesem walcowania - ISD Częstochowa Sp. z o.o., 2005 – 2007;
 6. Praca badawcza, zlecona: Modelowanie procesów walcowania prętów okrągłych o średnicy 55 i 65 mm ze stali 35 i 100Cr6 – Huta Luchini, 2005;
 7. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie technologii walcowania walcówki kwadratowej żebrowanej o boku 8 mm i 10 mm wraz z wykonaniem dokumentacji kalibrowania walców oraz nadzór nad wykonaniem partii próbnej walcówki - CMC Zawiercie S.A., 2005;
 8. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie modelu matematycznego wyznaczania geometrii stopnia zużycia wykroju walca - IMŻ Gliwice, 2005;
 9. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie programu wyznaczania geometrii stopnia zużycia wykroju walca - IMŻ Gliwice, 2005;
 10. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej pazurów górnych i dolnych dla kątowników równoramiennych walcowanych w zespole D420 – Wydział Walcowni Huty Królewskiej Sp. z o.o., 2007;
 11. Projekt celowy: Uruchomienie nowego sposobu walcowania prętów z wlewków ciągłych kwadratowych o boku 150 mm oraz produkcji walcówki o średnicy 13,0÷14,5 mm i nowego asortymentu prętów normalizowanych w ciągu walcowniczym - CMC Zawiercie S.A., 2006 – 2009;
 12. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie technologii walcowania prętów okrągłych gładkich o średnicach 52÷75 mm wg DIN i EN, walcowanych z wlewków ciągłych kwadratowych o boku 160 mm oraz wykonanie dokumentacji kalibrowania walców - CMC Zawiercie Zawiercie S.A., 2008;
 13. Praca badawcza, zlecona: Weryfikacja kalibrowania walców do walcowania prętów okrągłych gładkich i żebrowanych oraz kwadratowych – CMC Zawiercie S.A., 2008;
 14. Praca badawcza, zlecona: Weryfikacja kalibrowania walców do walcowania kątowników równoramiennych i ceowników - CMC Zawiercie S.A., 2009;
 15. Praca badawcza, zlecona: Weryfikacja kalibrowania walców do walcowania prętów płaskich o wymiarach od 35x5 do 200x20 mm - CMC Zawiercie S.A., 2009;
 16. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie i wdrożenie dokumentacji kalibrowania walców do walcowania sześciu prętów kształtowych przeznaczonych do wytwarzania żerdzi górniczych - GONAR-BIS Sp. z o.o., 2011;
 17. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie technologii produkcji kształtowników K54E1 i KUIC54 służących do produkcji podkładek żebrowych w warunkach Zakładu Huta Królewska ArcelorMittal Poland S.A – 2012;
 18. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie technologii wytwarzania stalowych wyrobów platerowanych miedzią, BEZPOL Sp. Jawna, - 2012;
 19. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie kalibrowania walców dla trzech klatek grupy wstępnej walcowni prętów i kształtowników Danieli II dla wsadu o wymiarach 160 x 160 mm, CMC Poland Sp. z o.o., 2013;
 20. Praca badawcza, zlecona: Opracowanie dokumentacji kalibrowania walców, osprzętu walcowniczego i prostownic szyn (WIRTH FRM 150 i LFR-820/680, prasy stemplowej, prostownicy skrętnej) dla szyny ASCE 85, w warunkach ArcelorMittal Poland S.A. – Zakład Huta Królewska, 2013;
  inne zrealizowane projekty

 

KONTAKT

Tel. +48 343250-714
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.