kwaisz dr inż. Marcin Kwapisz,
urodził się 28 kwietnia 1978 r. w Częstochowie. Studia wyższe ukończył na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w 2003 r. w zakresie przeróbki plastycznej metali oraz komputeryzacji procesów produkcyjnych. W 2007 r. obronił pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Instytucie Przeróbki Plastyczneji Inżynierii Bezpieczeństwa. Jest autorem lub współautorem 25 prac naukowych.