garstka1 dr inż. Tomasz Garstka,
absolwent Wydziału Elektrycznego PCz. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów gdzie w 2007 roku obronił pracę doktorską. Specjalizuje się w pomiarach i automatyzacji procesów produkcyjnych oraz badaniach naprężeń własnych metodą magnetyczną Barkhausena. Z tego zakresu opublikował 35 publikacji. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Rektora PCz. Jest Członkiem Komisji Metrologii PAN O/Katowice, SEP oraz PIIB.