berski3 dr inż. Szymon Berski,
pracuje na stanowisku adiunkta w IPPiIB PCz. Pracę naukową rozpoczął w Instytucie w roku 2000, specjalizuje się w modelowaniu i technologii procesów wyciskania prętów bimetalowych. Z tego zakresu prowadzi również zajęcia dydaktyczne. Jest autorem i współautorem 73 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowe pięciokrotnie został nagrodzony Zespołową Nagrodą Rektora Politechniki Częstochowskiej za cykl publikacji dotyczących metod matematycznego modelowania. Brał udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Był promotorem 9 prac magisterskich i 2 inżynierskich.