banaszek g Dr inż. Grzegorz Banaszek
Pracuje na stanowisku adiunkta w IPPiIB od 2002. Specjalizuje się w modelowaniu i technologii procesów kuźniczych. W roku 2001 odbył staż naukowy w Narodowej Metalurgicznej Akademii Ukrainy w Dniepropietrowsku. W latach 2000-2009 został sześciokrotnie uhonorowany Zespołową Nagrodą Rektora PCz I-go stopnia oraz trzykrotnie II-go stopnia za cykl publikacji związanych z modelowaniem teoretycznym i fizycznym procesów przeróbki plastycznej. Jest autorem i współautorem 94 publikacji naukowych i jednej monografii, za którą otrzymał indywidualną nagrodę Rektora III-go stopnia. Brał udział w czterech projektach badawczych. Był promotorem 11 prac inżynierskich i 9 magisterskich.