laber1dr inż. Konrad Laber,
urodził się 29 lipca 1977 r. w Zawierciu. W 2001 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Metalurgii i Inż. Materiałowej PCz. Odbył staż przemysłowy w Hucie Zawiercie S.A. W 2008 r. obronił pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w zakresie metalurgii. Jest autorem i współautorem ponad 20 prac naukowych opublikowanych i prezentowanych na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w realizacji projektów badawczych i celowych oraz pracach zleconych bezpośrednio przez zakłady przemysłowe.