bajor2 Dr inż. Teresa Bajor
jest absolwentką AGH. Na Wydziale Metali Nieżelaznych ukończyła studia wyższe i studia doktoranckie. W 2004 roku obroniła pracę doktorską na temat:
Wpływ orientacji krystalograficznej na naprężenie bliźniakowania w monokryształach RSC i uzyskała stopień doktora nauk technicznych z dziedziny Inżynieria Materiałowa. Jest autorem publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu inżynierii materiałowej, przeróbki plastycznej oraz zarządzania i organizacji produkcji.