krakowiak dr inż. Marlena Krakowiak
– absolwentka Wydziału Metalurgii i Inż. Materiałowej PCz (1997 r.). W 2004 roku obroniła pracę doktorską na temat: Optymalne warunki odkształcania w stanie półciekłym stopów aluminium uzyskiwanych metodą magnetohydrodynamiczną, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Od 2005 roku Pracuje na stanowisku adiunkta w IMiAPPP. Jest autorką i współautorką ponad 35 prac naukowych dotyczących w głównej mierze przeróbki plastycznej metali (procesy wyciskania i kucia), w tym metali nieżelaznych.